I mange samfund er der at tale om, at seksualitet stadig er ret tabuiseret og især når emnet vedrører folk med funktionsnedsættelser. Siden efteråret 2019 har TV-Glad, i fællesskab med finske NEO-OmaPolku og lettiske Apeirons, haft gang i et internationalt projekt, som skal nedbryde dette tabu.


Projektet hedder Breaking Taboos by Networking og er et internationalt netværk, bestående af organisationer, der arbejder med medie- og tv-produktioner sammen med folk med diverse funktionsnedsættelser. Formålet med netværket, er, via medie- og tv-produktioner, at nedbryde det store tabu der er omkring handicappede og seksualitet.

Kulturforskelle påvirker åbenheden
Projektet er et to-årigt projekt, som afsluttes i efteråret 2021. I løbet af de to år har TV-Glad, NEO-OmaPolku og Apeirons besøgt hinanden og produceret alskens videoindslag omkring diverse fordomme målrettet folk med funktionsnedsættelser og ikke mindst deres forhold til det seksuelle. For er det overhovedet relevant for en person med en funktionsnedsættelse? Det er der mange, der stadig sætter spørgsmålstegn ved.

De generelle holdninger kan også svinge meget fra land til land, hvilket TV-Glads Chris Palmgren har bidt mærke i under forløbet: ”Jeg fandt ud af, at finnerne og letterne står et andet sted i forhold til åbenheden omkring seksualitet“ fortæller han.

Ifølge Apeirons er vi danskere meget mere åbne omkring seksualitet, end de er i Letland. ikke mindst når det kommer til handicappedes seksualitet: ”Men det var også noget af det fantastiske ved projektet, nemlig at man fik indsigt i denne kulturforskel mellem vores tre lande“ siger Chris.

I mange samfund rundt om i verden er åbenheden omkring handicap og seksualitet enten minimal eller ligefrem ikke eksisterende. Det kan dette projekt måske lave om på, så folk med diverse funktionsnedsættelser rundt om i verden også kan tilegne sig viden omkring dette emne.

Personligt tabu nedbrudt
David Frantsen var også med, da holdet fra Glad skulle til Letland og producere materiale sammen med Apeirons og finnerne fra NEO-OmaPolku. Her fik han bl.a. nedbrudt et personligt tabu, som omhandler sterilisation: ”Mange vil ikke indrømme, at de fravælger børn, da der hersker en forventning om, at man fører slægten videre“ fortæller han.

David valgte i en alder af 25 at lade sig sterilisere, da han indså, at han ikke ville kunne magte det store ansvar, der ligger i børneopdragelse – plus det at skulle tilsidesætte sine egne behov.

David fortalte om sin beslutning under sit besøg hos Apeirons i den lettiske hovedstad Riga. Her var han meget nervøs for, om de ville se skævt til ham og tro, at det er fordi, han ikke kan lide børn, men det var dog ikke tilfældet: ”Det var de meget forstående overfor og det overraskede mig meget positivt“ siger han.

Dermed har hele projektet også hjulpet David med at nedbryde noget, som har været et meget stort tabu for ham selv, men som nu er blevet overvundet ved at sige det højt.

Socialt topniveau på trods af sprogbarrierer
På trods af kulturforskellene, de sproglige barrierer og de forskellige tekniske niveauer, så finder Chris det fantastisk, at alle tre organisationer har kunne skabe en platform og producere fantastiske indslag om handicappedes seksualitet.
„Så har det sociale også været i top, hvilket jeg også synes er noget af det vigtigste ved samarbejdet“ supplerer han.

Pga. Corona-pandemien blev besøgene i henholdsvis Danmark, Finland og Letland sat på stand-by og erstattet med online-møder. Det påvirkede også lidt det sociale ved projektet, hvis man spørger Chris, da man ikke længere kunne hænge ud efter arbejdstid og så videre.

Men på trods af det, så fortsatte projektet ufortrødent, da projektet skal være definitivt færdigt i efteråret 2021. Her bliver netværket søsat og diverse produktioner, i form af både videoer og skriftlige indslag, vil blive tilgængeligt for alle til f.eks. seksualundervisning og debat.

Af Magnus Schultz Pedersen